Ta in kapital.

Resan mot kapitalanskaffning

Resan mot kapitalanskaffning börjar ofta med behovet som uppstår hos entreprenören, men vägen till kaptialanskaffning är inte alltid något du som entreprenör har planerat för. Realclaps nätverk av investerare är ett av Sveriges största bestående av professionella investerare, affärsänglar, investment- och riskkapitalbolag, och kan därför vara en möjlig väg för ditt bolags kapitalinskaffning.

Vilken typ av bolag arbetar Realcap med?

Realcap tittar på kapitalanskaffningspotentialen hos ca 80-100 olika onoterade bolag per år, av dem väljer vi ut 4-6 stycken att arbeta med. Vi är inte branschspecifika, men gemensamt för de bolag vi hjälpt med kapitalanskaffning är att nyckelpersonerna i bolaget har en framgångsrik entreprenöriell bakgrund eller utmärker sig på andra sätt.

Är exit nödvändigt i och med kapitalanskaffning?

Vanligt för de bolag vi väljer att arbeta med är att de har en tydlig och realistisk exitstrategi som kan verkställas inom 1-5 år efter kapitalanskaffningen, dock är detta inget krav. Exit sker vanligtvis i form av en börsnotering alternativt genom försäljning av bolaget.

Hur får jag hjälp med min kapitalanskaffning?

Skulle du behöva hjälp med kapitalanskaffning så går det bra att kontakta oss via telefon, mail eller att lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig och berättar mer i detalj hur vår process går till.

Vad behöver jag förbereda mig för inför en kapitalanskaffning?

För att underlätta processen är det fördelaktigt om det finns ett genomarbetat investeringsmemorandum eller liknande hos bolaget som söker kapital. I fallet det inte finns så kan vi även hjälpa till med detta, vanligtvis genom någon av våra samarbetspartners vilka är corporate finance bolag med specialisering inom dessa områden.