För investerare.

Kvalitativa bolag kan ofta vara svåra och tidskrävande att hitta som investerare. Vi på Realcap har därför utvecklat en process för att kunna säkerställa att du som investerare kommer i kontakt med intressanta investeringsmöjligheter.

Hur vet jag att ni presenterar bolag som är av intresse för mig?

Vi stämmer av med alla investerare i vårt nätverk exakt vad det är man är intresserade av, sedan återkopplar vi bara om vi har något som passar varje individs investeringspreferenser. Att vara med i nätverket är inte förknippat med några krav, förpliktelser eller kostnader.

Hur genomförs urvalsprocessen av bolag och säkerställer ni att bolagen håller god kvalitet?

Vi tittar på mellan 80-100 onoterade bolag per år, av dessa väljer vi att arbeta med ca 4-6 stycken. För att i största mån kunna säkerställa kvaliteten hos de bolag vi arbetar med lägger vi stor vikt vid att studera kompetens, ambition och historik hos nyckelpersonerna. Helst skall VD och styrelse ha någon form av framgångsrik entreprenöriell bakgrund. Andra faktorer som spelar in är bolagets affärsmodell, hur affärsidé ligger i tiden samt vilken fas de befinner sig i etc. Slutligen tar vi även in utlåtande från tredje part som består av individer i vårt nätverk med speciell kompetens inom valt område men också via andra corporate finance bolag.

Hur går ni tillväga för att finna de investeringsmöjligheter ni presenterar?

Vårt nätverk ger oss en bred grund som skapar ett stadigt flöde av investeringsmöjligheter, vilket gör det möjligt för oss att välja bolag av god kvalitet. Det huvudsakliga flödet av investeringsmöjligheter kommer från framgångsrika serieentreprenörer och andra corporate finance-företag. Vi fokuserar på den svenska/skandinaviska marknaden och lägger ner mycket arbete på granskning av bolagen för att säkerställa att de investeringsmöjligheter vi presenterar håller en god kvalitet och avkastningspotential.

Hur ser nätverket ut idag?

Vårt nätverk växer kontinuerligt och är idag ett av Sveriges största vad gäller professionella investerare, affärsänglar, investment- och riskkapitalbolag.

1000+ investerare finns idag knutna till nätverket i framförallt Stockholm och Skåne, men till viss del också i Göteborg och London.

En stor del av nätverket har entreprenöriell bakgrund och det är inte ovanligt att de individer som har investerat även har bidragit med kompetens till de olika bolagen vi arbetat med samt med nya bolag för oss att presentera ut mot nätverket. Om intresse finns att vara med i nätverket och få uppdateringar om de bolag vi arbetar med så går det bra att kontakta oss via mail eller telefon.

Fokus på svenska och europeiska marknader

Vi har valt tidigare att fokusera merparten av våra kapitalanskaffningsuppdrag på den svenska marknaden och i visst mått också den nordiska.

Internationella marknader

Vi har sedan en tid etablerat ett nätverk i London av både investerare och entreprenörer/affärsänglar som förser oss med intressanta investeringsmöjligheter. Från London så sträcker sig nätverket ut över Europa men också andra delar av världen.