För investerare

Ta del av unika investeringsmöjligheter i onoterade bolag och placeringar

Läs mer

Vill du ta in kapital?

Sedan 2010 har Realcap rest ca 350 MSEK till ett 40-tal bolag.

Läs mer

Om Realcap.

Realcap fungerar som en länk mellan entreprenörer och kapital. På investerarsidan finns idag 1000+ individer, varav merparten är eller har varit entreprenörer. Även förmögna privatpersoner intresserade av att bredda sin portfölj utanför den noterade marknaden, samt ett antal investmentbolag, venture capital- och private equitybolag finns med i investerarnätverket.

Då en stor del av investerarnätverket utgörs av entreprenörer kommer naturligt ett stadigt flöde av intressanta investeringsobjekt även den vägen, utöver ledningen och styrelsens nätverk.

Investeringsfokus.

Fokus på svenska och europeiska marknader

Vi har valt tidigare att fokusera merparten av våra kapitalanskaffningsuppdrag på den svenska marknaden och i visst mått också den nordiska. Vi kommer inom kort att bredda oss till bl a Storbritannien också.

Inriktning mot olika sektorer

Traditionellt sett har vi jobbat mot tech-sektorn i form av e-handel, green- och clean tech, bio tech, med tech etc. Vi har även haft visst fokus mot fastighetssektorn och sista året har vi även gjort life science.

Vi kommer att bredda oss till viss del nu mer mot fondstrukturer inom tech-sektorn samt fastigheter och mer mot den europeiska marknaden.

Genomförda uppdrag.

Private placement NOWO

NOWO är en digital tjänst för pensionssparande kopplat till användarens kreditkort.

Belopp: 4,5 msek

Pre IPO Minesto

Bolag inom greentech och förnyelsebar energi.

Belopp: 18 MSEK

Private placement Mathem

Mathem.se är en av Sveriges störta e-handlare inom dagligvarubranschen.

Belopp: 16 msek

Private placement Buildor.se

Buildor.se säljer byggvaror på nätet. Ägs av Byggmax idag.

Belopp: 7,3 msek

Nyheter.

Bolaget har tagit fram en ny hemsida med mer information om genomförda uppdrag etc.

Kapitalanskaffning till ifoodbag. Bolaget tillverkar en miljövänlig kylpåse som håller hela kylkedjan för transport av matvaror från matbutikerna till kund.