Om Realcap.

Verksamhet

Realcap fungerar som en länk mellan entreprenörer och kapital. På investerarsidan finns idag 1000+ individer, varav merparten är eller har varit entreprenörer. Även förmögna privatpersoner intresserade av att bredda sin portfölj utanför den noterade marknaden, samt ett antal investmentbolag, venture capital- och private equitybolag finns med i investerarnätverket.

Då en stor del av investerarnätverket utgörs av entreprenörer kommer naturligt ett stadigt flöde av intressanta investeringsobjekt även den vägen, utöver ledningen och styrelsens nätverk.

Affärside

Att hjälpa kvalitativa onoterade bolag med kapitalanskaffning samt att tillhandahålla onoterade investeringar till vårt investerarnätverk.

Vision

Att bli det självklara valet i Sverige för kapitalanskaffning till kvalitativa onoterade bolag.