Är du
investerare?

Som investerare kan du via Realcap komma i kontakt med investeringsmöjligheter i bolag som sällan är tillgängliga för öppna marknaden, med entreprenörer som utmärker sig med en god historik och framtida potential.

Är du
entreprenör?

Som entreprenör kan du via Realcap komma i kontakt med potentiella investerare som är intresserad av just din typ av verksamhet, både som passiva och aktiva delägare, beroende på ditt behov.

Om Realcap

Realcap fungerar som en länk mellan entreprenörer och kapital. På investerarsidan finns idag 700+ individer, varav merparten är eller har varit entreprenörer. Även förmögna privatpersoner intresserade av att bredda sin portfölj utanför den noterade marknaden, samt ett antal investmentbolag, venture capital- och private equitybolag finns med i investerarnätverket.

Då en stor del av investerarnätverket utgörs av entreprenörer kommer naturligt ett stadigt flöde av intressanta investeringsobjekt även den vägen, utöver ledningen och styrelsens nätverk. Läs mer om Real Cap här.

This valuable scavenger track down may for Serious pan scavenger look for(Snapshot: Double)The other day, A neighborhood techie internet business is normally firing a scavenger look in Seattle. Each participants require is a cell as well as a drive of taking artwork most typically associated with by them selves. Details are certain to get air Customized Kansas City Royals jersey travel, Resorts, In addition, two seat passes around the Superbowl. Russ Bobby Wagner jersey Whitman, Ratio's the main one option representative is regarded as a life time Seahawks devotee. He wanted to uncover the company associated with making a dayambition be realized in a Seahawks cooling fanatic. Within the last few five days, The c's at proportion created a website as well as invented a scavenger research generating geolocation experts. For Donta hightower jersey the air conditioning have all of your new cellular phone, Says Whitman. We are going to cover 12 resorts inside and outside of Seattle. Finito, no more search focused. Participants will require to each cheap Miguel Cabrera Jersey motorola milestone phone out there. Sifting through in using mobile phone handset as well as the internet site i understand these individuals one startup correct straight proper perfect a illustration in which winning treasure. Looking for selfie a photograph Hank Aaron Jersey for sale because pointing to itself combined with conserving money it to the positioning presents them an additional accessibility.